Sosyal Güvenlik Yasası İle İlgili Sunulan Önerge

Önerge Tarihi: 26.05.2008
Sosyal Güvenlik Yasası görüşmeleri çerçevesinde, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kendi hazırlamış olduğum önerge ile çalışan annelerimize doğum sonrası yaşadıkları sıkıntıları giderecek çok önemli bir yasal düzenleme yapılmıştır. Anayasamızın 41. maddesinin -a- bendinde yapılan bu değişiklikle; yürürlüğe girecek yasa ile kadınlarımızın iki defaya mahsus olmak üzere, doğum tarihinden sonra iki seneyi aşmamak kaydıyla, hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması durumunda sigorta primini borçlanması, borçlandıkları sürenin sigortalılıklarına sayılması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. AK Parti hükümeti ve AK Parti TBMM grubu olarak aile bütünlüğü, kadın ve çocuk hakları konularında her zaman hassasiyetle ve öncelikli olarak çalıştık ve çalışmaya da devam etmekteyiz. Kadın milletvekilleri, siyasetçiler ve en önemlisi bir anne ve bu milletin bir ferdi olarak vatan sevdasıyla ülkemizin bütününü kapsayacak şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Aynı zamanda kadınımız için, pozitif ayrım konusunda iktidar ve muhalefet her zaman uzlaşıcı bir politika izledik. ??Asıl önemli olan kadınlarımız için ne yapabiliriz??? düsturuyla hiçbir siyasi manevra ve öncelik düşünmeden tüm benliğimizle mücadeleye inancımız ve kararlılığımız da tamdır. Bunun için ki; kadınlarımızın doğal yaşamsal hakları çerçevesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Aile birliğini korumak, anne çocuk bağını kuvvetlendirmek, çocuğun öz bakımının anneye muhtaç olduğu dönemleri annesiyle birlikte geçirmesini sağlamak, ülkemizin aydınlık geleceğinin sağlanmasında ve hem psikolojik hem de fiziksel daha sağlıklı ve kuvvetli bireylerin yetişmesi konusunda önemli bir adımdır. Seçim bölgemde yaptığım çalışmalarda, kadın kollarımızla bir araya geldiğimiz zamanlarda karşılıklı sohbetlerimizde çok yararlı olabilecek fikirlerin oluşması fırsatını buldum. Çalışarak evinin geçimine katkıda bulunan kadınlarımızın doğum sonrası yaşamış olduğu bu mağduriyeti bir kadın ve anne olarak hafifletmenin huzurunu yaşıyor ve bu güzel duygunun sevincini, mutluluğunu, gururunu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Ülkemiz, milletimiz ve her şeyden önemlisi geleceğimiz çocuklarımız için, el ele vererek sizlerle birlikle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir konu yoktur. Bu tür konular ve sıkıntılarımız için çalışmalarım en aktif ve verimli bir şekilde devam etmektedir.

Halide İNCEKARA İstanbul Milletvekili

Kategori: Yasama Faaliyetleri
Önceki yazı
On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddiaları Üzerine Sunulan Önerge
Sonraki yazı
Van Gölü’ndeki Kirlenmenin Önlenmesi ve Yöredeki Turizmin Geliştirilmesi Üzerine Sunulan Önerge
Menü