HAKKARİ’DE MEYDANA GELEN OLAYLARIN VE BU OLAYLARLA İLGİLİ İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA SUNULAN ÖNERGE

Önerge Tarihi: 01.01.2007
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 47 milletvekilinin, Hakkâri’de meydana gelen olayların ve bu olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına;
Ülkemizde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler ile demokratik kazanımlar, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasındaki kararlılık, AB sürecinde atılan başarılı adımlar, ülkemizi istikrar, huzur ve güven ülkesi haline getirmiştir. Türkiye’de yaşanan bu güzel gelişmeler ve 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren başlayan yeni süreç sekteye uğratılmak istenmektedir.
Şemdinli ve Yüksekova başta olmak üzere, Hakkâri’de meydana gelen olaylar ve bunlarla bağlantılı diğer terör hareketlerinin tekrarlanmaması, gerekli şeffaflığın sağlanması, olayların yapısı, sorumluları ile terörle mücadelede hukuk kurallarına uyulup uyulmadığı iddialarının incelenerek, TBMM tarafından Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddelerine göre bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
1 – Mustafa Ataş (İstanbul)
2 – Taner Yıldız (Kayseri)
3 – Vahit Kiler (Bitlis)
4 – Mustafa Zeydan (Hakkâri)
5 – Fehmi Öztunç (Hakkâri)
6 – Nihat Eri (Mardin)
7 – İbrahim Hakkı Aşkar (Afyonkarahisar)
8 – Zeki Ergezen (Bitlis)
9 – Ali Ayağ (Edirne)
10 – Mustafa Dündar (Bursa)
11 – Hamit Taşcı (Ordu)
12 – İsmail Bilen (Manisa)
13 – Suat Kılıç (Samsun)
14 – Mehmet Yüksektepe (Denizli)
15 – Ali Yüksel Kavuştu (Çorum)
16 – Mehmet Emin Tutan (Bursa)
17 – Enver Yılmaz (Ordu)
18 – Telat Karapınar (Ankara)
19- Recep Özel (Isparta)
20- Ahmet Koca (Afyonkarahisar)
21- Halil Ürün (Konya)
22- Metin Kaşıkoğlu (Düzce)
23- Cüneyit Karabıyık (Van)
24- Aydın Dumanoğlu (Trabzon)
25- Mücahit Daloğlu (Erzurum)
26- Soner Aksoy (Kütahya)
27- Alaettin Güven (Kütahya)
28- Sabri Varan (Gümüşhane)
29- Mehmet Fehmi Uyanık (Diyarbakır)
30- Zülfü Demirbağ (Elazığ)
31- Yekta Haydaroğlu (Van)
32- Mehmet Ceylan (Karabük)
33- Halil Özyolcu (Ağrı)
34- Mehmet Ali Suçin (Batman)
35- Mehmet Nezir Nasıroğlu (Batman)
36- Ahmet Rıza Acar (Aydın)
37- Medeni Yılmaz (Muş)
38- Nurettin Aktaş (Gaziantep)
39- Kerim Özkul (Konya)
40- Sabahattin Cevheri (Şanlıurfa)
41- Şevket Gürsoy (Adıyaman)
42- Mehmet Faruk Bayrak (Şanlıurfa)
43- Zeyid Aslan (Tokat)
44- Mahfuz Güler (Bingöl)
45- Ömer Özyılmaz (Erzurum)
46- Cavit Torun (Diyarbakır)
47- İbrahim Köşdere (Çanakkale)
48- Halide İncekara (İstanbul)
Gerekçe:
9 Kasım 2005 günü Hakkâri İli Şemdinli İlçesinde üzerinde çok yönlü olarak durulması gereken üzücü bir olay meydana gelmiştir. Hiç şüphesiz bu olay gerek olayın meydana gelişi ve gerekse olaya karıştığı iddia edilen kişiler ve olay mahallinde elde edilen silah ve malzemeler son derece düşündürücüdür, vahimdir. Olayı takiben ileri sürülen iddialar ise konuya ayrı bir boyut kazandırmaktadır.
Bir hukuk devletinde yapılması gereken ilk iş büyük bir kararlılıkla olayların üzerine gitmek, olayı bütün yönleriyle ortaya çıkarmak, suçluları kim olursa olsun adalete teslim etmektir. Bu konuda hiç kimsenin kafasında, zihninde en ufak bir şüphe ve tereddüt bırakmamaktadır. Her türlü araştırma ve soruşturmanın büyük bir şeffaflık ve tarafsızlıkla sürdürülmesi, kısa sürede neticelendirilmesi gerekmektedir. Bir yönüyle adlî soruşturma sürdürülürken öbür yandan da geçmişte yaşanan acı tecrübelerin toplum vicdanında bıraktığı olumsuz izlenim ve istifhamlar da dikkate alınarak konunun bir de TBMM’de ele alınıp incelenmesinde demokrasimizin ve hukuk devletinin gerekleri, milletimizin devlete ve onun kurumlarına olan güveninin pekiştirilmesi, ülkede birliğin, dirliğin, huzur ve barışın sağlanması açısından zaruret vardır.
Şemdinli ve Yüksekova başta olmak üzere Hakkâri’de meydana gelen olaylar ve bunlara bağlı olarak diğer bölgelerimizde meydana gelen terör hareketlerinin tekrarlanmaması, gerekli şeffaflığın sağlanması, olayların yapısı ve sorumluları ile terörle mücadelede hukuk kurallarına uyulup uyulmadığı iddialarının incelenerek TBMM tarafından Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddelerine göre bir Meclis araştırmasının açılmasını arz ve teklif ederiz.

Kategori: Yasama Faaliyetleri
Önceki yazı
Kamu Vakıfları İle Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Üzerine Sunulan Önerge
Sonraki yazı
ÜNİVERSİTE KURULACAK İLLERİN VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ SUNULAN ÖNERGE
Menü