ÜNİVERSİTE KURULACAK İLLERİN VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ SUNULAN ÖNERGE

Önerge Tarihi: 01.01.2007
Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 22 milletvekilinin, üniversite kurulacak illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Altyapısı hazırlanmış, ancak, üniversite kurulması yasal yönden gerçekleşmemiş illerimiz bulunmaktadır.
Altyapısı mevcut ve üniversite kurulması talebi bulunan illerimizin tespiti ve bu konuda alınması gereken tedbirler için Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz.
1- Tevhit Karakaya (Erzincan)
2- Talip Kaban (Erzincan)
3- Ömer Özyılmaz (Erzurum)
4- Muzaffer Gülyurt (Erzurum)
5- Ali Yüksel Kavuştu (Çorum)
6- Ali Sezal (Kahramanmaraş)
7- Mehmet Ali Bulut (Kahramanmaraş)
8- Ekrem Erdem (İstanbul)
9- Mehmet Atilla Maraş (Şanlıurfa)
10- Halide İncekara (İstanbul)
11- Nurettin Aktaş (Gaziantep)
12- Kemalettin Göktaş (Trabzon)
13- Ali Er (Mersin)
14- Avni Doğan (Kahramanmaraş)
15- Sabahattin Yıldız (Muş)
16- Mahmut Göksu (Adıyaman)
17- Zülfükar İzol (Şanlıurfa)
18- Temel Yılmaz (Gümüşhane)
19- Abdullah Veli Seyda (Şırnak)
20- Fetani Battal (Bayburt)
21- Murat Yılmazer (Kırıkkale)
22- Maliki Ejder Arvas (Van)
23- Mevlüt Akgün (Karaman)
Gerekçe:
Toplumlar, ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda başarılı olabildikleri ölçüde, varlıklarını sağlıklı bir biçimde sürdürmektedirler.
Bu nedenle, bu alanlardaki projelere, çalışmalara destek vermek, bilimsel ve çağdaş imkânları kullanmakla mümkündür.
Üniversiteler, bu bağlamda, sosyal, ekonomik araştırmalar yaparak, projeler üreterek ülkelerin önünü açan, çağdaş, bilimsel kurumların başında gelmektedir.
Gerek ülkemizin geleceği ve gerekse bölgesel kalkınma açısından üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir.
Üniversiteler, yaptıkları araştırmalar ve ürettikleri projelerle bulundukları il ve bölgeye, gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel açıdan öncülük ederek bölgeye canlılık kazandırmaktadırlar.
Bu nedenle, bugün, çeşitli illerimizde üniversite kurulmasıyla ilgili olarak pek çok kanun teklifi verilmiştir. Bu kanun teklifleri, şüphesiz, gerekçeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele alınacak ve değerlendirilecektir.
Ne var ki, bu noktada, üniversitenin altyapısını tamamlamış, yalnızca tabelasını ve kuruluş müjdesini bekleyen illerimize öncelik vermek, bu illerimizin taleplerini acilen değerlendirmek gerekmektedir. Bu konuda hangi illerimiz üniversitelerinin altyapılarının tamamlandığı, hangi illerimize ve hangi kıstaslara öncelik verileceğinin araştırılması ve değerlendirmelerin belirlenen kıstaslar doğrultusunda yapılması gibi hususlar şüphesiz dikkate alınacaktır.
Mesela, Erzincan’da 2 fakülte ve 6 yüksekokul, 3 000’den fazla öğrenci, 200 akademik ve bir o kadar da idarî personelle eğitim ve öğretim hizmeti sürdürülmektedir. Üniversiteye bağlı araştırma hastanesi inşaatı devam etmektedir. Halihazır yurt, eğitim binası, kütüphane vb. birimlere ilaveten, kıstaslar, özelleştirilen Erzincan Sümerbank müessesesinin; 12 dairenin yer aldığı 2 adet 3 katlı apartman, 48 adet tek katlı müstakil bahçeli lojman, misafirhane, 6 odalı bekâr evi, 250 kişilik yemekhane, ambar, bahçeli lokal, 50 araçlık garaj, 2 konukevi, Özelleştirme Yüksek Kurulunca bedelsiz olarak üniversiteye devredilmiştir. Bütün Erzincanlılar, fizikî imkânları ve tamamlanmış altyapısıyla Erzincan üniversitesinin açılmasını beklemektedirler.
Erzincan gibi altyapısını tamamlayan ve üniversitenin kurulmasını bekleyen illerimiz ve henüz altyapısını yeterli düzeye ulaştıramamış illerimizin tekliflerinin, belirlenen ya da belirlenecek kıstasların göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi, hangi illere ne zaman üniversite kurulması hususlarının araştırılması ve gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, bu Meclis araştırması önergesi verilmiştir.

Kategori: Yasama Faaliyetleri
Önceki yazı
HAKKARİ’DE MEYDANA GELEN OLAYLARIN VE BU OLAYLARLA İLGİLİ İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA SUNULAN ÖNERGE
Sonraki yazı
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKALAR İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU İLE İLGİLİ ÖNERGE
Menü